Personvern og sikkerhet

Et av våre viktigste løfter til deg som kunde er at du kan stole på oss. Du som kunde kan stole på at vi ivaretar ditt personvern og er åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

For å kunne levere tjenester til våre kunder er det en forutsetning å innhente og behandle enkelte personopplysninger. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være opplysninger som direkte knyttes til deg som person, slik som navn og personnummer. Men det kan også være opplysninger som indirekte identifiserer en person, slik som forbrukshistorikk og bruk av nettsider. På Datatilsynets sider finner du en mer detaljert beskrivelse om hva personopplysninger er. (www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger)

Personopplysningsloven regulerer hvordan virksomheter kan behandle personopplysninger. I tillegg finnes det flere andre lover, slik som Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), markedsføringsloven og bokføringsloven, som gir retningslinjer for hvordan personopplysninger kan behandles. SkandiaEnergi ivaretar kundenes personopplysninger i henhold til det til enhver tid gjeldende lovverket.

 

Personopplysninger som behandles

Når du blir kunde hos SkandiaEnergi er det nødvendig for oss å innhente og bruke personlige data om deg for å kunne administrere kundeforholdet og innfri våre forpliktelser til deg som kunde.

De fleste personopplysningene samler vi inn direkte fra deg. I tillegg innhenter vi opplysninger fra din netteier. Enkelte ganger innhenter vi opplysninger fra andre kilder. For eksempel kan vi gjøre en kredittsjekk i kjøpsprosessen. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men manglende personopplysninger kan gjøre at vi ikke får levert de tjenestene du ønsker.

Vi behandler i hovedsak følgende personopplysninger:

 

Formålet med behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeadministrasjon, herunder kontaktinformasjon, kommunikasjon, betalingsinformasjon, strømavtaleinformasjon og strømforbruksinformasjon. Vi behandler innloggingsinformasjon og teknisk informasjon for å levere våre onlinetjenester. Vårt rettslige grunnlag for denne behandlingen er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, samt fordi det er i vår legitime interesse å tilrettelegge for våre onlinetjenester.

Vi behandler også dine personopplysninger for å sende ut og behandle kundeundersøkelser. Til dette bruker vi hovedsakelig demografisk informasjon, kontaktinformasjon, strømavtaleinformasjon og strømforbruksinformasjon. Vårt rettslige grunnlag for dette er vår legitime interesse i å forbedre våre produkter og tjenester.

For å gi deg informasjon og markedsføring om våre produkter og tjenester behandler vi hovedsakelig demografisk informasjon, kontaktinformasjon, strømavtaleinformasjon og strømforbruksinformasjon. Vårt rettslige grunnlag for dette er vår legitime interesse i å gi deg relevante tilbud og informasjon, eller ditt samtykke som beskrevet under (behandling av personopplysninger med ditt samtykke). Vår markedsføring kan være tilpasset våre antakelser om dine interesser basert på informasjon vi har om deg (profilering).

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å undersøke og avdekke eventuelle ulovligheter, og for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå.

Vi bruker personopplysninger i f.eks Google AdWords og på Facebook for å unngå at du som kunde blir eksponert for unødig reklame.

 

Behandling av personopplysninger med ditt samtykke

I noen tilfeller trenger vi ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Det gjelder blant annet dersom vi ønsker å sende deg markedsføring for produkter og tjenester som ikke er relatert til kundeforholdet ditt hos oss, eller dersom vi ønsker å utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel samarbeidspartnerne våre, slik at du kan kontaktes av dem for å motta eksklusive rabatter og tilbud.

Hvis vi ber deg om ditt samtykke, vil det alltid fremgå klart og tydelig hva vi ber om samtykke til og hvilke av dine personopplysninger vi ber om å få behandle. Du kan når som helst administrere dine samtykker ved å kontakte kundeservice.

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

 

Utlevering av personopplysninger

SkandiaEnergi er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi vil kunne dele dine personopplysninger med våre databehandlere som arbeider som underleverandører for oss. Når vi gjør dette forsikrer vi oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss.

 

Sikker oppbevaring av personopplysninger

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Derfor gjør vi det vi kan for å sikre at disse ikke kommer på avveie. Vi har implementert nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å ivareta din sikkerhet.

 

Sletting av personopplysninger

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål de ble innhentet for. Dette er kriteriene som vi vil bruke når vi avgjør hvor lenge dine personopplysninger skal oppbevares:

–          Etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt, vil vi lagre opplysninger i den perioden som kreves etter gjeldende lov (slik som bokførings- og skattelovgivning)

–          Vi lagrer opplysninger slik som kontaktinformasjon, kommunikasjon, strømavtaleinformasjon og strømforbruksinformasjon like lenge som relevante foreldelsesfrister for potensielle krav (typisk i tre til fem år etter at et krav kan gjøres gjeldende)

–          Vi lagrer opplysninger knyttet til markedsføring, slik som kontaktinformasjon, like lenge som du har gitt ditt samtykke til at vi kan kontakte deg med markedsføringshenvendelser

 

Dine rettigheter

Alle kunder har lovfestede rettigheter i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Du har følgende personvernrettigheter:

Om du ønsker å utøve noen av disse rettighetene kan du ta kontakt med kundeservice. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i lov.

Dersom du mener vi ikke overholder dine rettigheter håper vi at du tar kontakt med oss slik at vi kan gi deg informasjon, og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også mulighet til å klage direkte til Datatilsynet.

 

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

«Cookies» – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Du kan lese mer om SkandiaEnergis bruk av informasjonskapsler her.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed dersom endringene er av betydning for deg.