Dagens spotpris

Kartet viser nåværende spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i kartet er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak. Det er Nord Pool som fastsetter strømprisen til strømselskapene, også kalt spotprisen. 

Dagens strømpris

Se gjennomsnittlig strømpris (ink. mva) i ditt område. Merk at noen postnummer kan ligge i flere prisområder.

Se historiske spotpriser her 

Bestill strøm til Spotpris her

Bytt til SkandiaEnergi her